Uesca schlägt vor, die Strategie zur Förderung von Gesundheit und Prävention einzuhalten

Strategie sleduje cíle, jako je určení politik nebo programů jednotlivých odvětví, která souvisejí s faktory a intervencemi prevence a propagace komunity

Město Uesca Rada navrhuje spojující místní provádění strategie pro podporu zdraví a prevenci u Státního zdravotního systému (SNS) jako příležitost integrovat a koordinovat úsilí mezi všemi úrovněmi, odvětví a zúčastněné strany ve městě.

To byl propuštěn radní sociální služby a zdravotnictví, Silvia Mellado, který zdůraznil, že přistoupení ve městě, jako je Uesca, s vysokou kvalitou života a zájem o záležitostech týkajících se zdraví a wellness, „posiluje a zhodnotit sílu toho, co bylo po mnoho let učiněno od institucí a organizací. ”

Tato strategie sleduje cíle jako identifikaci politiky nebo programy z různých sektorů, které se vztahují k faktorům a zásahy pro prevenci a dosah komunity a také slouží k analýze a začlenit návrhy na zlepšení politik či programů určených pro efektivní integraci vlastního kapitálu.

Také se provádí mapování zdrojů a analýzy, z nichž jsou zahrnuty identifikovat mezery v řešení různých faktorů strategie a optimalizace využívání občany prostředků větší dopad určených v zdraví. Konečně je strategie označena tak, aby byla zajištěna kontinuita činností na podporu zdraví.